Langaton asiakasverkko

Wifi vahvistaa asiakaskokemusta

Melkein kaikilla yrityksillä on langaton verkko, jonka kautta yrityksen vieraat pääsevät Internetiin. Asiakkaiden Wifin toteuttamisessa on muutama erityispiirre, jotka kannattaa muistaa. Suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon erityisesti luotettavuus ja käytettävyys. On myös järkevää pohtia, miten Wifiä käyttää informaatio-, myynti-, tai markkinointikanavana...

Luotettavuus on julkisen verkon tärkein laatukriteeri

Liian usein näkee huonosti, tai ei lainkaan, toimivia asiakasverkkoja. Nämä antavat yrityksestä erittäin huonon kuvan - on parempi olla mainostamatta Wifiä kuin tarjota tyydyttävä yhteys. Ongelmia ei edes välttämättä havaita kovin nopeasti. Jos esimerkiksi kahvilassa työntekijät eivät itse langatonta asiakasverkkoa käytä, vikailmoitukset tulevat usein asiakkailta reklamaatioina.

Laadukas Wifi toteutetaan laadukkailla komponenteilla. Kotikäyttöön tarkoitetut, edulliset laitteet eivät ole oikea ratkaisu. Perustukiasemat toimivat kohtuullisesti kun käyttäjiä on vain muutama, mutta isompia kuormia ne eivät kestä. Halvat tukiasemat eivät myöskään ole riittävän varmatoimisia, jotta niiden varaan kannattaisi asiakasverkkoa toteuttaa. Kannattaa ehdottomasti panostaa pari ylimääräistä satasta laitteisiin, jotka toimivat vaikka vuosia ilman uudelleenkäynnistystä. 

Jos yrityksellä on asiakasverkon lisäksi myös omassa käytössä oleva langaton verkko, kannattaa kumpikin verkko toteuttaa samoilla tukiasemilla. Eri tukiasemien käyttö sisä-, ja asiakasverkon toteuttamiseen lisää radioverkon häiriöitä, kasvattaa potentiaalisesti rikki menevien laitteiden määrää ja tuplaa hankinta- ja ylläpitokustannukset. 

Pelkät laadukkaat laitteet eivät vielä riitä, vaan verkon radiosuunnitteluun kannattaa käyttää hetki aikaa. Varsinkin suuremmissa verkoissa tukiasemien oikea sijoittelu on oma taiteenlajinsa, jossa kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Langattomassa tietoliikenteessä potentiaalisia häiriö-, ja vikalähteitä on huomattavasti langallista verkkoa enemmän.  Voikin olla myös järkevää antaa asiantuntijaorganisaation hoitaa verkon ylläpito jos oma ymmärrys radioliikenteen toiminnasta on rajallinen.

Salattu vai avoin verkko?

Asiakasverkot voidaan jättää täysin avoimeksi tai salata yksinkertaisella salasanalla. Joissakin maissa kolmannen osapuolen omistaman suojaamattoman langattoman verkon käyttö on kriminalisoitu. Suomessa se ei ole rangaistava teko, joten avointen verkkojen tarjoaminen ja niiden käyttäminen on sallittua. Varsinaista tietoturvaa salauksella ei saavuteta, koska salasana on yleensä joko näkyvillä tai helposti selvitettävissä, esimerkiksi kahvilan tarjoilijalta kysymällä. Salausavaimen käytöllä pyritään rajoittamaan asiattomien pääsy verkkoon. Tämäkin on aika näennäinen turvatoimenpide, koska avaimia vaihdetaan parhaimmillaankin äärimmäisen harvoin ja kerrankin yrityksen vieraana käynyt henkilö saa salausavaimen käyttöönsä ja voi jatkossa istua parkkipaikalla läppärin kanssa ja käyttää nettiä vapaasti. Kannattaakin pohtia haluaako jättää verkon salaamatta ja helpottaa asiakkaiden kirjautumista ja henkilökunnan arkea vai haluaako ottaa salasanan käyttöön ja rajoittaa kutsumattomat käyttäjät pois kuluttamasta Internet-yhteyden kapasiteettia.

Salasanan käyttämistä oleellisempi tietoturvaominaisuus on tulee eriyttää yrityksen omasta sisäverkon liikenteestä. Oikeilla palomuurisäännöillä varmistutaan siitä, ettei asiakasverkosta ei ole pääsyä sisäverkon palveluihin. Jos et ole varma miten tietoturva kannattaa toteuttaa, ota yhteyttä.

Wifi markkinoinnin ja lisämyynnin työkaluna

Muutama vuosi sitten moni oli sitä mieltä, että julkinen Wifi kannattaa itsenäisenä maksullisena lisäpalveluna. Edelleenkin maksullisia palveluita tarjotaan ja uusiakin sovelluksia rakennetaan, mutta yhä harvempi kuluttaja on valmis maksamaan lisähintaa verkkoyhteydestään. Kilpailu ja asenteiden muuttuminen on ajanut markkinaa siihen suuntaan, että verkot tarjotaan Freemium -konseptin mukaisesti - joko sisällyttämällä Wifi palveluiden hintaan tai tarjoamalla Wifin kautta tuotetietoa verkon käyttäjille.

Nykyään melkein kaikki kantavat jotakin älylaitetta mukanaan ja yrityksen oma wifi voidaan valjastaa myös erittäin tehokkaaksi myynnin itsepalveluportaaliksi. Yksi mahdollinen ratkaisu on ohjata käyttäjät verkkoon yrityksen oman portaalin kautta. Kun asiakas avaa nettiselaimen, hänet ohjataan kirjautumissivulle, jolla yritys voi näyttää asiakkaalle esimerkiksi kohdennettuja tarjouksia ja mahdollisuuden ostaa yrityksen tuotteita nettiselaimen avulla. Kirjautumisen jälkeen kaikki Internetin palvelut ovat vapaasti käytössä.

Resepti langattomaan asiakasverkkoon

  1. Luotettavuus - Käytä laadukkaita yrityskäyttöön tarkoitettuja tukiasemia
  2. Tietoturva - Huolehdi, että asiakkaiden verkosta ei ole pääsyä yrityksen sisäverkkoon
  3. Asiakaskokemus - Päätä minkälainen haluat asiakkaan polun olevan
    • suora pääsy nettiin joko salattuna tai salaamattomana
    • pääsy nettiin yrityksen portaalin kautta ilmaiseksi tai maksullisena lisäpalveluna
  4. Lisämyynti - Mieti miten haluat hyödyntää wifiä lisämyynnin ja markkinoinnin välineenä
  5. Palveluportaali - pohdi minkälaisia palveluita asiakkaasi haluaisi verkossasi käyttää

 

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää - kutsu meidät maksuttomalle sparrauskäynnille.